पुर्नरचित हवामान आधारीत फळपिक विमा योजनेचे फळपिकांना मिळणार ‘कवच’

0
314
 • मोसंबी व केळी फळपिकाकरिता 31 ऑक्टोंबर, तर संत्रा फळासाठी 30 नोव्हेंबर अंतिम मुदत
 • आंबा व डाळींब फळपिकासाठी 31 डिसेंबर व द्राक्ष फळासाठी 15 ऑक्टोंबर 2020 अंतिम मुदत
 • गारपीट नुकसानीला मिळणार स्वतंत्र संरक्षित विमा रक्कम

  बुलडाणा: (जिमाका) : सन 2020-21 साठी आंबिया बहारासाठी 5 जुन 2020 च्या शासन निर्णयानुसार पुर्नरचित हवामान आधारीत फळपिक विमा योजना जाहीर करण्यात आली आहे.  जिल्ह्यामध्ये ही योजना संत्रा, मोसंबी, केळी, द्राक्ष, आंबा व डाळींब या फळपिकांकरिता राबविण्यात येणार आहे. योजनेतंर्गत फळपिकनिहाय विमा संरक्षण रक्कम शासनाने मंजूर केलेली आहे. ही योजना जिल्ह्यात 13 तालुक्यांमध्ये फळपिकांनुसार महसूल मंडळात राबविण्यात येणार आहे.  त्यामुळे निश्चितच फळपिकांना विम्याचे कवच प्रदान होणार आहे.
  ही योजना कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छीक आहे. अवेळी पाऊस, कमी तापमान, वेगाचा वारा, जास्त तापमान, जादा आर्द्रता, जास्त पाऊस, कमी पाऊस, पावसाचा खंड, वेगाचा वारा व गारपीट या हवामान धोक्यापासून निर्धारित केलेल्या कालावधीत शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देण्यात येणार आहे. तसेच आर्थिक सहाय्य देणे व फळपीक नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधीत राखणे ही मुख्य उद्देश या योजनेचा आहे. अधिसुचित क्षेत्रात अधिसुचित फळ पिके घेणारे (कुळाने, भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसह) सर्व शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. आंबिय बहार सन 2020-21 साठी अधिसुचीत फळपिके, समाविष्ट हवामान धोके व विमा संरक्षण फळपिक निहाय धोके (ट्रिगर) लागू झाल्यावर नुकसान भरपाई देय होते. विमा क्षेत्र घटक हा महसुल मंडळ असणार आहे.
  जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना लाभ घेता यावा यासाठी जमीन भुधारणेच्या मर्यादेत एका शेतकऱ्यास अधिसुचीत फळपिकांसाठी 4 हेक्टर क्षेत्र मर्यादेपर्यंत विमा नोंदणी करता येणार आहे. आंबिया बहारातील गारपीट या हवामान धोक्यासाठी अतिरिक्त विमा संरक्षण देण्यात येते. त्यासाठी अतिरिक्त विमा हप्ता शेतकऱ्यांना देय आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभाग न होणेबाबत घोषणापत्र योजनेत सहभागी होण्याच्या अंतिम मुदतीच्या सात दिवस अगोदर बँकेला देणे अपेक्षीत आहे. जेणेकरून बँक विमा हप्ता परस्पर कपात करणार नाही. योजनेत सहभागी होण्याच्या अंतिम मुदतीच्या 7 दिवस अगोदर शेतकऱ्यांचे घोषणापत्र प्राप्त झाल्यास कर्जदार शेतकऱ्यांना आंबिया बहार 2020-21 या हंगामाकरीता योजनेच्या सहभागातून वगळण्यात येईल. केवळ उत्पादनक्षम फळबागांनाच विमा संरक्षणाचे कवच लागू राहणार आहे.
  आंबिया बहारासाठी शेतकऱ्यांना द्राक्ष फळपिकाकरीता राष्ट्रीय पिक विमा पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारिख  15 ऑक्टोंबर आहे.  मोसंबी व केळी फळपिकाकरीता 31 ऑक्टोंबर, संत्रा फळपिकासाठी 30 नोव्हेंबर, आंबा व डाळींबकरीता 31 डिसेंबर 2020 अंतिम मुदत आहे.   तरी शेतकऱ्यांनी अधिसूचीत फळपिकासाठी नजिकच्या ई सेवा केंद्र, बँक /  वित्तीय संस्था यांचेशी संपर्क साधून आपला सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी नरेंद्र नाईक यांनी केले आहे.
  फळपिकनुसार विमा संरक्षण कालावधी, शेतकऱ्यांनी भरावयाचा एकूण विमा हप्ता व एकूण विमा संरक्षण रक्कम

    द्राक्ष : अवेळी पावसासाठी विमा संरक्षण कालावधी 16 ऑक्टोंबर ते 31 मार्च 2021, दैनंदिन कमी तापमान 1 डिसेंबर 2020 ते 28 फेब्रुवारी 2021, गारपीटकरीता 1 जाने 2021 ते 30 एप्रिल 2021 पर्यंत, शेतकऱ्यांन भरावयाचा एकूण विमा हप्ता प्रति हेक्टर 16 हजार व एकूण विमा संरक्षण रक्कम प्रती हेक्टर 3 लक्ष 20 हजार. गारपीटसाठी शेतकऱ्यांनी भरावयाचा एकूण विमा हप्ता प्रती हेक्टरी 5333 व एकूण विमा संरक्षण रक्कम प्रती हेक्टरी 46 हजार 667  मोसंबी :  अवेळी पावसासाठी विमा संरक्षण कालावधी 1 नोव्हेंबर ते 31 डिसेंबर 2020, जास्त तापमान 1 मार्च 2021 ते 31 मार्च 2021, जास्त पाऊस 15 ऑगस्ट 2021 ते 15 सप्टेंबर 2021,  गारपीटकरीता 1 जाने 2021 ते 15 मार्च 2021 पर्यंत, शेतकऱ्यांना भरावयाचा एकूण विमा हप्ता प्रति हेक्टर 4 हजार व एकूण विमा संरक्षण रक्कम प्रती हेक्टर 80 हजार. गारपीटसाठी शेतकऱ्यांनी भरावयाचा एकूण विमा हप्ता प्रती हेक्टरी 1333 व एकूण विमा संरक्षण रक्कम प्रती हेक्टरी 26 हजार 667   डाळींब :  जास्त तापमान विमा संरक्षण कालावधी 1 जानेवारी 2021 ते 15 मार्च 2021, जास्त पाऊस व आर्द्रता 1 जुलै 2021 ते 31 जुलै 2021, गारपीटकरीता 1 जाने 2021 ते 30 एप्रिल 2021 पर्यंत, शेतकऱ्यांना भरावयाचा एकूण विमा हप्ता प्रति हेक्टर 6500 रू व एकूण विमा संरक्षण रक्कम प्रती हेक्टर 1 लक्ष 30 हजार. गारपीटसाठी शेतकऱ्यांनी भरावयाचा एकूण विमा हप्ता प्रती हेक्टरी 2167 व एकूण विमा संरक्षण रक्कम प्रती हेक्टरी 43 हजार 333  केळी : कमी तापमान विमा संरक्षण कालावधी 1 नोव्हेंबर 2020 ते 28 फेब्रुवारी 2021, वेगाचा वारा 1 फेब्रुवारी 2021 ते 30 जुन 2021, जास्त तापमान 1 मार्च 2021 ते 31 मे 2021,  गारपीटकरीता 1 जाने 2021 ते 30 एप्रिल 2021 पर्यंत, शेतकऱ्यांना भरावयाचा एकूण विमा हप्ता प्रति हेक्टर 7 हजार व एकूण विमा संरक्षण रक्कम प्रती हेक्टर 1 लक्ष 40 हजार. तर गारपीटसाठी शेतकऱ्यांनी भरावयाचा एकूण विमा हप्ता प्रती हेक्टरी 2333 व एकूण विमा संरक्षण रक्कम प्रती हेक्टरी 46 हजार 667. संत्रा :  अवेळी पावसासाठी विमा संरक्षण कालावधी 1 डिसेंबर ते 31 डिसेंबर 2020, दैनंदिन कमी तापमान 16 जानेवारी 2021 ते 28 फेब्रुवारी 2021, जास्त तापमान 1 मार्च 2021 ते 31 मे 2021, गारपीटकरीता 1 जाने 2021 ते 30 एप्रिल 2021 पर्यंत, शेतकऱ्यांना भरावयाचा एकूण विमा हप्ता प्रति हेक्टर 4 हजार व एकूण विमा संरक्षण रक्कम प्रती हेक्टर 80 हजार. गारपीटसाठी शेतकऱ्यांनी भरावयाचा एकूण विमा हप्ता प्रती हेक्टरी 1333 व एकूण विमा संरक्षण रक्कम प्रती हेक्टरी 26 हजार 667. आंबा : अवेळी पावसासाठी विमा संरक्षण कालावधी 1 जानेवारी ते 31 मे 2021, दैनंदिन कमी तापमान 1 जानेवारी 2021 ते 28 फेब्रुवारी 2021, जास्त तापमान 1 मार्च 2021 ते 31 मार्च 2021, गारपीटकरीता 1 फेब्रुवारी 2021 ते 31 मे 2021 पर्यंत, शेतकऱ्यांना भरावयाचा एकूण विमा हप्ता प्रति हेक्टर 7 हजार व एकूण विमा संरक्षण रक्कम प्रती हेक्टर 1 लक्ष 40 हजार. गारपीटसाठी शेतकऱ्यांनी भरावयाचा एकूण विमा हप्ता प्रती हेक्टरी 2333 व एकूण विमा संरक्षण रक्कम प्रती हेक्टरी 46 हजार 667.
योजनेत सहभागी होण्याच्या अंतिम दिनांकास शासकीय सुट्टी आल्यास सहभागाचा दिनांक पुढील कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवसापर्यंत लागू राहणार आहे. शेतकऱ्यांनी जास्तीत जास्त संख्येने या योजनेत सहभागी व्हावे. याबाबत अधिक माहितीसाठी तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय, कृषि सहायक, कृषि पर्यवेक्षक, मंडळ कृषि अधिकारी, नजीकच्या बँक शाखेशी व संबंधीत विमा कंपनीशी संपर्क साधावा. शेतकऱ्यांनी अंतिम मुदतीची वाट न बघता जास्तीत जास्त प्रमाणात या योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी नरेंद्र नाईक यांनी केले आहे.

                                                            फळपिक निहाय समाविष्ट महसूल मंडळ

द्राक्ष : बुलडाणा, बोराखेडी ता. मोताळा, जळगांव, सोनाळा व बावनबीर ता. संग्रामपूर, दे.राजा, सि. राजा व सानोशी मोसंबी : सिं.राजा, सोनोशी, किनगांव राजा, दुसरबीड, मलकापूर पांगरा, शेंदुर्जन व साखरखेर्डा ता. सिं.राजा, तुळजापूर ता. दे. राजा व म्हसला बु ता. बुलडाणा. डाळींब : पेठ, चिखली, चांधई, धोडप, कोलारा, एकलारा, अमडापूर, उंद्री, शेळगांव आटोळ, हातणी, मेरा खु ता. चिखली, बुलडाणा, धाड ता. बुलडाणा, शेलापूर, बोराखेडी, मोताळा, पिंप्री गवळी व धा. बढे ता. मोताळा, हिवरखेड, पिंपळगांव राजा व काळेगांव ता. खामगांव, सि.राजा, दुसरबीड, शेंदुर्जन, साखरखेर्डा ता. सिं.राजा, दे.राजा, दे.मही, तुळजापूर, मेहुणा राजा, अंढेरा ता. दे.राजा, जामोद व पिंपळगांव काळे ता. जळगांव जा, जांबुळधाबा व नरवेल ता. मलकापूर, लोणार ता. लोणार, डोणगांव, हिवरा आश्रम, शेलगांव देशमुख, नायगांव दत्तापूर ता. मेहकर, केळी : बुलडाणा ता. बुलडाणा, मेरा खुर्द ता. चिखली, डोणगांव, हिवरा आश्रम, वरवंड, जानेफळ, नायगांव दत्तापूर ता. मेहकर,  बोराखेडी, मोताळा, धा. बढे, पिंप्री गवळी, पिं. देवी, रोहीनखेड ता. मोताळा, जळगांव व जामोद ता. जळगांव जामोद, संग्रामपूर, बावनबीर, सोनाळा, पातुर्डा ता. संग्रामपूर,  हिवरखेड, काळेगांव, वझर, लाखनवाडा, पि.राजा ता. खामगांव. संत्रा : डोणगांव, हिवरा आश्रम, मेहकर, शेलगांव दे, जानेफळ, नायगांव दत्तापूर ता. मेहकर, बिबी, अंजनी खुर्द, सुलतानपूर, लोणार, हिरडव ता. लोणार, हिवरखेड, काळेगांव, वझर, लाखनवाडा, आडगांव ता. खामगांव, दे. मही, मेहुणा राजा व  अंढेरा ता. दे.राजा, बावनबीर, सोनाळा, संग्रामपूर ता. संग्रामपूर, साखरखेर्डा, शेंदुर्जन, मलकापूर पांग्रा ता. सिं.राजा, जामोद ता. जळगांव जामोद, आंबा : सि.राजा ता. सिं.राजा.

Advertisements
Previous articleमतदार यादीत पात्र मतदारांनी नाव नोंदवावे
Next articleआंतर जिल्हा व शिवशाही नवीन बस वाहतुक आजपासून सुरू

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here